Kirkenes videregående skole

   
Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden
Huskelisten er tom
Vis
Tittel
 • Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden
Språk
 • Språk: Flerspråklig
Hylleplassering
 • nor 401.9 Ja
Eier
 • Kirkenes vgs
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2002
ISBN
 • 82-7634-421-6
Tilgjengelige
 • 1/1
Lånere på venteliste
 • 0 (0)
*000   am
*00113032
*007 
*008030526s2002  no   ar  a  0 mul 9 
*015 $bFS
*020 $a82-7634-421-6$bh$c229.00
*038 $gEksp. av vareeier, FS overfører ordren
*040 $aForlagsentralen ans
*078 $aSpråkvitenskap$b24510
*079 $aLærebøker. Språk estetiske fag$b216
*0821 $a401.9$zh
*096 $anor 401.9 Ja
*24500$aJallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden
*250 $a1. utg., 1. oppl.
*260 $aKristiansand$bHøyskoleforl.$c2002$fHøyskoleforlaget A/S$g2002
*300 $a152 s.
*599 $aCIP
*650 1$aSpråkpsykologi
*650 $aSpråk
*650 $aSpråkvitenskap
*650 $aFilologi
*653 1$aUngdomsspråk
*653 $aSlangord
*850 $aKirkenes vgs
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden inneholder en samling artikler som ble presentert på forskningsprosjektet Språkkontakt och ungdomsspråk i Norden (UNO) sitt symposium i Lammi, Finland, i desember 2000. UNO-prosjektet er et nordisk samarbeidsprosjekt som startet opp i 1997 med støtte fra Nordisk Ministerråd. Prosjektets målsetting har vært å kartlegge og sammenligne nordiske ungdommers språk, med spesiell fokus på bruken av slangord og diskurspartikler. Artiklene i denne boken presenterer noen av resultatene fra prosjektet, og de ulike trendene vi finner i dagens nordiske ungdomsspråk. Tre av artiklene behandler ulike sider av ungdommers bruk av slangord både med engelsk og annen fremmedspråklig påvirkning. Disse artiklene viser hvordan ord fra andre språk på forskjellige måter tilpasses de nordiske språkenes morfologi og ortografi. En annen av artiklene tar for seg norske ungdommers frekvente bruk av diskurspartikkelen bare. Videre behandler tre artikler dialekt- og språkholdninger i Norge, Sverige og Danmark. En artikkel gir innblikk i den spesielle språksituasjonen vi finner på den danske kostskolen Herlufsholm, mens en annen artikkel forteller hvordan unge jenter bruker sitater mer frekvent enn voksne kvinner. Ytterligere en artikkel beskriver hvordan Grices maximer fungerer i ungdomssamtaler, med utgangspunkt i litauiske og amerikanske ungdommers talespråk. Artikkelsamlingen viser et bredt utsnitt av nordisk ungdomsspråkforskning, der mange av studiene kan regnes for pionerarbeid innenfor sine felt. Artiklene kan slik inspirere andre til å utdype disse feltene ytterligere, da det fortsatt er mye ugjort innen ungdomsspråkforskningen.

 • 7
 • 9
 • 19
 • 37
 • 63
 • 73
 • 93
 • 101
 • 109
 • 133
 • 143
Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerHylle
Ex1Tilgjengelig Kirkenes videregående skolenor 401.9 Ja