Kirkenes videregående skole

   
Dei ukuelege språka : språkpolitikk og språksituasjonar
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Dei ukuelege språka : språkpolitikk og språksituasjonar
Medansvarlig
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Hylleplassering
 • Norsk 401
Eier
 • Kirkenes vgs
Klassifikasjon
Emne
Serie
Serienummer
 • nr. 187
År
 • 2011
Noter
 • I globaliseringas tidsalder blir språket sett på ikkje berre som eit kommunikasjonsmiddel, men like mykje som identitetsskapar og som ein menneskerett. Gjennom ulike språk kjem det til syne ulike syn på verda som det kan vere nyttig å få innblikk i. Med utgangspunkt i fleire språksamfunn i alle verdsdelar diskuterer forfattarane mellom anna problem som oppstår når ein skal velje skriftnorm. Skal ein gå inn for ein variant med høg sosial prestisje, eller skal ein ha toleranse for dialektmangfaldet? Har bibliografi, innhaldsliste, register
ISBN
 • 978-82-450-1146-3
Tilgjengelige
 • 1/1
Lånere på venteliste
 • 0 (0)
*00001378nam 22002651 450
*00119723
*00520111108070000.0
*008    2011      a     00nno 2
*015 $a0275972$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-450-1146-3$bh.$cNkr 399.00
*08231$a401$zh$25
*090 $c401$dN
*096 $aNorsk 401
*100 0$aNymark, Johannes$d1949-$jn.
*24514$aDei ukuelege språka$bspråkpolitikk og språksituasjonar$cJohannes Nymark og Rolf Theil$wukuelege språka
*260 $aBergen$bFagbokforl.$ccop. 2011
*300 $a303 s.$bkol. ill.
*440 0$aLNUs skriftserie$vnr. 187
*505 $aHar bibliografi, innhaldsliste, register
*520 $aI globaliseringas tidsalder blir språket sett på ikkje berre som eit kommunikasjonsmiddel, men like mykje som identitetsskapar og som ein menneskerett. Gjennom ulike språk kjem det til syne ulike syn på verda som det kan vere nyttig å få innblikk i. Med utgangspunkt i fleire språksamfunn i alle verdsdelar diskuterer forfattarane mellom anna problem som oppstår når ein skal velje skriftnorm. Skal ein gå inn for ein variant med høg sosial prestisje, eller skal ein ha toleranse for dialektmangfaldet?
*546 $aNynorsk tekst
*650 1$aSpråk$xFilosofi og teori$1401$2BS$9nor
*700 0$aTheil, Rolf$d1946-$emedforf.$jn.
*850 $aKirkenes vgs
*900 0$aEndresen, Rolf Theil$zTheil, Rolf$9nor
*950 0$aLingvistisk filosofi$zSpråk$9nor
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

I globaliseringas tidsalder skjer det ei oppbløming av regional- og minoritetsspråk. Språket blir sett på ikkje berre som eit kommunikasjonsmiddel, men like mykje som identitetsskapar og beint fram som ein menneskerett. Gjennom ulike språk kjem det til syne forskjellige syn på verda som det kan vera nyttig å få innblikk i. Med utgangspunkt i fleire språksamfunn i alle verdsdelar diskuterer forfattarane mellom anna problem som oppstår når ein skal velja skriftnorm. Skal ein gå inn for ein variant med høg sosial prestisje slik katalanarane har gjort det i Spania eller skal ein ha toleranse for dialektmangfaldet, slik ein har valt for nynorsken sin del? Boka er ikkje minst verdifull fordi ho set den norske språksituasjonen inn i den globale språkmosaikken som dei to forfattarane presenterer for oss. Johannes Nymark (fødd 1949) er førsteamanuensis i spansk ved Noregs Handelshøgskole (NHH). Mellom spesialområda hans er sosiolingvistikk. Nymark har skrive fleire bøker og ei stor mengd artiklar om alt frå fotball og samfunn til språk og ulike emne om Spania og Latin-Amerika. Rolf Theil (fødd 1946) er professor i allmenn og afrikansk lingvistikk ved Universitetet i Oslo. Mellom spesialområda hans er lingvistisk feltarbeid og sosiolingvistikk. Theil har gjennom snart førti år skrive bøker og artiklar om språk og språktilhøve i Afrika, Asia og Europa. «Boka er eit kjærkomme bidrag i faglitteraturen om språk idet ho ser på aktuelle språksituasjonar og språkpolitiske tema i eit globalt perspektiv. (...) Etter mitt syn kan alle som er nysgjerrige på verda vi lever i, og språka som finst, ha glede av å lese boka.» - Berit Grønn i Communicare

Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerHylle
Ex1Tilgjengelig Kirkenes videregående skoleNorsk 401